განრიგი

08:00 გადაცემა "დღეს დილით"
10:00 ახალი ამბები
10:05 მუსიკალური მიქსი
11:00 ახალი ამბები
11:05 მუსიკალური მიქსი
12:00 გადაცემა "გენდერული ამბები"
14:00 ახალი ამბები
14:05 მუსიკალური მიქსი
15:00 ახალი ამბები
15:05 მუსიკალური მიქსი
15:30 გადაცემა "15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად"
15:45 გადაცემა "ინგლისური ენის გაკვეთილები"
16:00  ახალი ამბები
16:05 მუსიკალური მიქსი
17:00 გადაცემა "თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარისთან ერთად
18:00 გადაცემა "საღამოს თავისუფლება"
19:00  ახალი ამბები
19:05 მუსიკალური მიქსი
20:00 ახალი ამბები
20:05 მუსიკალური მიქსი
20:30 რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული რედაქციის პროგრამა
21:00 ანალიტიკური გადაცემა "ეხო კავკაზა"
22:00 ახალი ამბები
22:05 რადიო თავისუფლების სომხური რედაქციის პროგრამა
22:30 მუსიკალური მიქსი
23:00 ახალი ამბები
23:05 რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის პროგრამა
00:00 გადაცემა "შუაღამის თავისუფლება"
01:00 რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის პროგრამა
02:00 ახალი ამბები
02:05 ჩილ აუტი
03:00 ახალი ამბები

03:05 მუსიკალური გადაცემა "სელექტორი"
04:50 ჯაზ მიქსი
05:00 ჩილ აუტი
06:00 ჯაზ მიქსი
07:00 პოპროკი

სტუდიის დრო 15:28

ევროპა საქართველოში

 

პროექტი ხორციელდება ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის დაფინანსებით, შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სახსრებით. მასში გამოთქმული მოსაზრებები შეიძლება არ გამოხატავდეს დონორი ორგანიზაციების პოზიციებს.

მისი მიზანია საზოგადოების ინფორმირება და გარკვევა  ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკასა და მნიშვნელობის შესახებ, როგორც ევროკავშირისთვის, ისე აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვის; საქართველოსთვის  ევროინტეგრაციის მნიშვნელობასა  და  პასუხისმგებლობაზე კვალიფიციური დისკუსიის  ორგანიზება.

გადაცემების ციკლი ემსახურება ქვეყანაში მიმდინარე   რეფორმირების  პროცესებში საზოგადოების ჩართულობის ხელშეწყობას

ევროპა საქართველოში FACEBOOK-ზე

ევროპა საქართველოში / ჯგუფი

პროექტის ხანგრძლივობა: 12 თვე
გადაცემის პერიოდულობა: ყოველკვირეული, ოთხშაბათი, 17 საათი
გადაცემების რაოდენობა: 48
გადაცემის ქრონომეტრაჟი: 45 წუთი.


აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი და ეროვნული პლატფორმა

ტემპუსის ეროვნული პროგრამა

,,საქართველო - ევროკავშირის თანამშრომლობა - 2011 წელი

ეთნიკური უმცირესობების სამოქალაქო ინტეგრაცია და ევროკავშირის პოლიტიკა

,,წამების პრევენცია

,საქართველოს მოქალაქეების დამოკიდებულება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ

,,მდგრადი განვითარება და საქართველოს რეფორმები

,,2011 წლის მოვლენები ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის კონტექსტში - სამოქალაქო საზოგადოების ხედვა

,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვა

,,მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება საქართველოში

,,შრომის კანონმდებლობა და სტანდარტები საქართველოში

ევროკავშირის ენერგეტიკული პოლიტიკა და საქართველო

,,იურიდიული დახმარების სამსახური

,,აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი’’

საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა - სატყეო სექტორში დაგეგმილი ცვლილებები.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები საქართველოში

ევროზონის კრიზისი

ბავშვის უფლებების დაცვა საქართველოში

ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია საქართველოში.

ევროკავშირთან ინტეგრაცია - საერთო ღირებულებები

,ინტელექტუალური საკუთრება

,,ერაზმუს მუნდუსის პროგრამა

იუსტიციის სამინისტროს რეფორმები

ევროკავშირი და საქართველო: სავაჭრო ურთიერთობის პერსპექტივები

ეკომიგრანტების საკითხი დღევანდელ საქართველოში

ენერგოეფექტურობა

შრომის კანონმდებლობა და შრომითი უფლებები I

საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობა - სამომავლო პერსპექტივები

როგორ მიმდინარეობს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმა საქართველოში და რამდენად არის ის საერთაშორისო სტანდარტებთან მიახლოებული

ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარება

ევროინტეგრაცია და ადამიანის უფლებები საქართველოში

კლიმატის ცვლილება

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში

პარტნიორობა მობილურობისათვის

საინოვაციო პოლიტიკა და ევროინტეგრაცია

მედია კანონმდებლობა საქართველოში

ქალთა უფლებები

თანამშრომლობა ევროკავშირთან საქართველოში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების კუთხით

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის საქართველო-ევროკავშირის სამოქმედო გეგმა - არასამთავრობო სექტორის ხედვა

შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ

სურსათის უვნებლობა

აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი

ევროკავშირის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიის მიმართ

შეთანხმებები საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივებისა და რეადმისიის შესახებ

ევროკავშირის ინსტიტუტები

ევროკავშირი - საქართველოს ურთიერთობა. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკა

ევროკავშირის შექმნის ისტორია და მისი როლი თანამედროვე მსოფლიოში

საქართველო-ევროკავშირის თანამშრომლობა

ვალუტაამინდიკალენდარი