განრიგი

08:00 გადაცემა "დღეს დილით"
10:00 ახალი ამბები
10:05 მუსიკალური მიქსი
11:00 ახალი ამბები
11:05 მუსიკალური მიქსი
12:00 გადაცემა "გენდერული ამბები"
14:00 ახალი ამბები
14:05 მუსიკალური მიქსი
15:00 ახალი ამბები
15:05 მუსიკალური მიქსი
15:30 გადაცემა "15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად"
15:45 გადაცემა "ინგლისური ენის გაკვეთილები"
16:00  ახალი ამბები
16:05 მუსიკალური მიქსი
17:00 გადაცემა "თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარისთან ერთად
18:00 გადაცემა "საღამოს თავისუფლება"
19:00  ახალი ამბები
19:05 მუსიკალური მიქსი
20:00 ახალი ამბები
20:05 მუსიკალური მიქსი
20:30 რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული რედაქციის პროგრამა
21:00 ანალიტიკური გადაცემა "ეხო კავკაზა"
22:00 ახალი ამბები
22:05 რადიო თავისუფლების სომხური რედაქციის პროგრამა
22:30 მუსიკალური მიქსი
23:00 ახალი ამბები
23:05 რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის პროგრამა
00:00 გადაცემა "შუაღამის თავისუფლება"
01:00 რადიო თავისუფლების რუსული რედაქციის პროგრამა
02:00 ახალი ამბები
02:05 ჩილ აუტი
03:00 ახალი ამბები

03:05 მუსიკალური გადაცემა "სელექტორი"
04:50 ჯაზ მიქსი
05:00 ჩილ აუტი
06:00 ჯაზ მიქსი
07:00 პოპროკი

სტუდიის დრო 15:49

ჩემი დაზღვევა

რადიო და ასოციაცია „მწვანე ტალღა“ ახორციელებს ახალ პროექტს - “გაუმჯობესებული დაზღვევის რეფორმის უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ფენების ადვოკატირება“, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამაში ჩართული მოსახლეობის ინტერესების დაცვას (ადვოკატირებას) და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან არსებული მედიაციის სამსახურის საქმიანობის მხარდაჭერას.  

 

,,პროექტი -- “გაუმჯობესებული დაზღვევის რეფორმის უზრუნველსაყოფად სოციალურად დაუცველი ფენების ადვოკატირება“-- ხორციელდება აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამის -- „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ - „ჯიპაკის“ ფარგლებში. 

 

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის დაფინანსებით.  

გადაცემა არ გამოხატავს USAID-ის ან ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის შეხედულებებს.“

ჩემი დაზღვევა FACEBOOK-ზე

გადაცემის პერიოდულობა: ყოველკვირეული, ხუთშაბათი, 17 საათი
გადაცემის ქრონომეტრაჟი: 45 წუთი.


შინ მოვლის პროგრამა საქართველოში

გაურკვევლობა ჯანმრთელობის დაზღვევის ცვლილებებთან დაკავშირებით რამდენად აიასახება მოქალაქეებზე

როგორ აისახება მთავრობის ახალი ჯანმრთელობის სდაზღვევის პოლიტიკა.

სახელმწიფოს დახმარბა შინ მოვლის საჭირობის მქონე პაციენტთათვის

ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა რამდენად აკმაყოფილებს ხარისხის სტანდარტებს, და ხომ არ გააუარესებს კიდევ უფრო ხარისხს, სახელმწიფო დაზღვევის საყოველთაობა.

ვინ უზრუნველყოფს დაზღევულთა მომსახურებას უკეთ სადაზღვევო კომპანიები თუ სახელმწიფო ფონდი

რას გამოიწვევს, ხელისუფლების მიერ დაანონსებული სახელმწიფო სადაზღვევო ფონდის შემოსვლა სადაზღვევო ბაზარზე.

სადაზღვეო პოლიტიკის ახალი ტენდენციები

რა მოლოდინები და შიშები არსებობს სახელმწიფო დაზღვევის მქონე პირებში ჯანდაცვის სამინისტროში მიმდინარე ცვლილებებთან და ახალ სადაზღვევო პოლიტიკასთან დაკავშირებით.

გარდამავალ პერიოდში როგორ ფუნქციონირებს სადაზღვევო პროგრამები საქართველოს რეგიონებში.

თბილისში ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების და ექიმის მიერ მოქალაქეთა შეცდომაში შეყვანის და მათი დაზინფორმაციის ფაქტები

როგორ გააგრძელებს მუშაობას სადაზღვეო სისტემა ხელისუფლების ცვლილების პირობებში

სამედიცინო პერსონალის სოციალური უფლებები, გაზრდილი დაზღევის ფონზე.

როგორ მუშაობს ახალი სადაზღვეო პროგრამა იმერეთის რეგიონში

რა გამოწვევევებმა ან ხარვეზებმა შეიძლება იჩინოს თავი სადაზღვეო სისტემაში დაზღვეულთა რიცხვის სწრაფად ზრდასთან ერთად. როგორია ერთკვირიანმა მომიტორინგის, შედეგები რა ახალ პრობლემებს ხედავენ უკვე ეხლა სადაზღვეო კომპანიები და ჯანდაცვის სამინიტრო.

დაზღვეულთა რიცხვის მატებისთვის რამდენად არის მზად ინფრასტრუქტურა და სამედიცინო პერსონალი საქართველოს რეგიონებში, რა სახის სპეციფიური პრობლემები შეიძლება შეექმნას მოქალაქეებს დაზღვევის პოლისის რეალიზაციის დროს

საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული კვლევის "ჯანმრთლეობის დაზღვევა საქართველოში" , შედეგები და შედეგებიდან გამომდინარე მომზადებული რეკომენდაციები.

რა სახის საჩივრებით მიმართავს მოქალაქეთა უმრავლესობა მედიაციის სამსახურს. არის თუ არა მედიაციის სამსახური მზად დაზღვეულ მოქლაქეთა რიცხვის ზრდით გამოწვეული ხარვეზების დროულად და ეფექტურად მოსაგვარებლად

რამდენად მზად არის ჰოსპიტალური სექტორი დაზღვეულთა რიცხვის ზრდისთვის; ხომ არ გააუარესებს სამედიცინო მომსახურების ხარისხს პაციენტთა გაზრდილი რაოდენობა

ჰოსპიტალურ სექტორში არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის ხარვეზები

საერთაშორისო გამჭვირვალობა

ახალი სახელმწიფო სადაზღვეო (პენსიონერთა, ექვს წლამდე ბავშვთა, სტუდენტებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა)პაკეტების სიკეთეები.

მედიაციის სამსახურის ახალი ფუნქციები და პრიორიტეტები.სამედიცინო დაწესებულებებსა და სადაზღვეო კომპანიებს შორის არსებული სისტემური პრობლემები, რომელიც პაციენტთა უფლებებზე აისახება

სადაზღვეო სისტემის ხარვეზები

სადაზღვეოების არჩევის უფლება გააუმჯობესებს თუ არა მათი მომსახურების ხარისხს.

რამდენად ხელმისაწვდომია ჯანდაცვა, როდესაც არსებობს სადაზღვეო კომპანიების მიერ პაციენტისთვის შექმნილი ბიუროკრატიული ბარიერები

სადაზღვევო კომპანიებისა და კლინიკების ურთიერთობებში არსებული სისტემური ხარვეზები

დაზღვევა და ზოგადად საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის რეგიონალური თავისებურებები და პრობლემები

,,რა იცვლება ამ სამსახურისთვის ახალი უფლებამოსილებების მინიჭებით დაზღვეული მოქალაქეებისთვის და რა გავლენას მოახდენს ეს ცვლილება საქართველოში ახლად შექმნილ სადაზღვევო სისტემაზე

,,მედიაციის სამსახურის შეერთება რეგულირების სააგენტოსთან და მისი ფუნქციების გაზრდა რა კონკრეტულ სიკეთეებს მოუტანს დაზღვეულ პირებს

,,სადაზღვეო კომპანიების პროვაიდერი სამედიცინო დაწსებულებები

,,კლინიკებსა და სადაზღვევო კომპანიებს შორის არსებული სუბიექტური და ობიექტური პრობლემები ქმნის თუ არა ხარვეზებს დაზღვეულის მომსახურებისას და ვისთვის ხდება ფასიანი მედიაციის სამსახურის მომსხურება

,,საქართველოს მთავრობის ნომერი 80 დადგენილების საფუძველზე სამედიცინო მედიაციის სამსახურის მომსახურება ფასიანი ხდება. მედიაციის სამსახურმა 2012 წლის 1 მარტს შეწყვიტა დამოუკიდებლად არსებობა და ჯანდაცვის სამინიტროს რეგულირების სააგენტოს შემადგენლობაში შევიდა. ამავე დროს მას გაეზარდა ფუნქციები. რას გულისხმობს მთავრობის ნომერი 80 დადგენილება. რა მომსახურება გახდა ფასიანი?

სახელმწიფო დაზღვევის ხარვეზები

,,რა კვლევები იგულისხმება სახელმწიფო პოლისით გათვალისწინებულ ამბოლატორიულ კვლევებში და არსებობს თუ არა სამინისტროს სტანდარტი იმის შესახებ, თუ რა ითვლება მაღალტექნოლოგიური კვლევად. ასევე განვიხილავთ კონკრეტულ ქეისს

,ჯანდაცის დაზღვევის ანაზღაურების ან მკურნალობის მიღების დროს რა პრობლემებს აწყდებიან დაზღვეულები და როგორ შეიძლება მათი მოგვარება.

,,რატომ ხდება სახელმწიფო და მუნიციპალური დაზღვევის მქონე პირთათვის მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურება პრობლემა

,,რამდენად ოპერატიულად აგვარებს მედიაციის სამსახური სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული მოქალაქეების სადაზღვევო კომპანიებთან და კლინიკებთან წარმოქმნილ პრობლემებს."

,,საჭიროებს თუ არა დამატებით განმარტებებს სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულთა სადაზღვევო პოლისები".

,,ახლად გახსნილი საავადმყოფოები, რა სიკეთეებს მოუტანს რეგიონებში მცხოვრებ სახელმწიფო დაზღვევის მქონე პირებს

საქართველოს რეგიონებში - გურიასა და აჭარაში სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამებში არსებულ ხარვეზებზე

,,რატომ არის შეზღუდული სადაზღვევო კომპანიების პროვაიდერ კლინიკებს შორის არჩევანი და შესაძლებელია თუ არა სამედიცინო მომსახურების მიღების ვადების შემცირება

სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ პირთა უფლებების დაცვის არსებულ მექანიზმებზე

,,ჯანდაცვის მომხახურების ხარისხი

,,სადაზღვევო მომსახურების ხარვეზები

,,სახელმწიფოს სადაზღვევო პოლიტიკის მოსალოდნელი შედეგები

,,ჯანმრთელობის დაზღვევის მედიაციის სამსახურის ფუნქციები

საყოველთაო სახელმწიფო დაზღვევის ახალ პროექტზე და სადაზღვევო კომპანიების არჩევის უფლებაზე

,,პენსიონრებისა და ბავშვების საყოველთაო სახელმწიფო დაზღვევის ახალ პროექტი

,,როგორ დაიცვან სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულმა მოქალაქეეება საკუთარი უფლებები

სადაზღვევო კომპანიებს და სახელმწიფოს მიერ დაზღვეულ პირებს შორის არსებული პრობლემა "

სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამაში არსებული ხარვეზები

,,პრეზენტაცია" ჯამთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებისთვის

ვალუტაამინდიკალენდარი